FreeFileSync 7.0

FreeFileSync 7.0

FreeFileSync – 13,9MB – Open Source – Windows
ra khỏi 7 phiếu
5 Stars User Rating
FreeFileSync là một mã nguồn mở thư mục so sánh và đồng bộ hóa công cụ. Nó tối ưu hóa cho hiệu suất cao nhất và khả năng sử dụng mà không có giao diện giao diện người dùng bị hạn chế hoặc bị quá tải.

Tổng quan

FreeFileSync là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi FreeFileSync.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 911 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FreeFileSync là 11.1 , phát hành vào ngày 01/09/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0, được sử dụng bởi 48 % trong tất cả các cài đặt.

FreeFileSync đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,9MB.

Người sử dụng của FreeFileSync đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FreeFileSync!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 911 UpdateStar có FreeFileSync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản